Huszáros - Egyperces

A ló, a huszár és a vonat. Egy történet

Takács Zoltán Bálint
2020.03.23
A ló, a huszár és a vonat. A sárvári huszárkiállítás ismeretéhez

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében a tiszti állomány utánpótlását szolgálta az egyéves önkéntesség. A közös (császári-királyi, majd 1889-től császári és királyi) hadseregben már 1868-ban, de a magyar királyi honvédségnél csupán 1883-ban vezették be ezt a szolgálati típust.

Létrehozásával az állam célja egy olyan tartalékos tiszti réteg kinevelése volt, melyet háború esetén mozgósítani lehet. Egyéves önkéntes kiképzésre csak érettségi megszerzésével lehetett bekerülni, ha egy bizottság előtt a jelentkező megfelelt.

Az egyévi önkéntesség amellett, hogy tiszti képzést adott, kedvezményt is jelentett a kötelező tényleges szolgálati időből. Az 1868. évi véderőtörvény ugyanis egy éves katonai alakulatnál töltött szolgálatot írt elő, de ezt később felemelték. Először 21 hónapra, majd két évre.

Az egy év – ahogy az 1889-ben hozott Véderőtörvény fogalmaz – „kizárólag a katonai kiképeztetés czéljainak van fentartva”. Az alapkiképzés október 1-jén kezdődött, majd két hónap múlva, decembertől elméleti ismereteket tanultak az önkéntesek. Az elsajátított ismeretekről vizsgát tettek, mely ha sikerült, tizedesi rangot kaptak. Végül a gyakorlati kiképzés következett.

Az 1868-ban elfogadott törvény a költségeket a katonára hárította. A lovassági szolgálatra jelentkezők a lovak és felszerelésük árát is maguk állták. 1889-től lehetőség nyílt állami ösztöndíjra, de a lovasságnál ezt nem biztosították.

A császári és királyi 7. huszárezred tisztje (akvarell a sárvári múzeum huszárkiállításán)

A kortársak véleménye megoszlott az egyévi önkéntességről. A bírálók egy része szakmai érveket hozott fel ellene, másik részük inkább az ifjak viselkedését kifogásolta.

Müller Hugó, a 62. gyalogezred hadnagya a Vasárnapi Újság 1872 augusztusában megjelent egyik számában az osztrák-magyar tisztek helyzetét tárgyalta. Természetesen kitért az egyéves önkéntességre. Kárhoztatta egyrészt azt a gyakorlatot, hogy a katonaiskolát végző hadapródok sokkal nehezebben jutnak előre, mint az önkéntesek. Másrészt a kiképzésük sem olyan alapos.

Herczeg Ferenc az általa szerkesztett, ekkor induló Új Idők 1895-ben megjelent egyik téli számában szintén foglalkozott a kérdéssel. Megállapította, hogy Magyarországon, de Ausztriában is huszárezredekben szívesebben szolgálnak az arisztokrata és a jómódú polgár családok gyermekei, mint a gyalogság alakulataiban. Társadalmi helyzetük, teszi hozzá a főszerkesztő, viselkedésüket is meghatározza.

„A huszárönkéntes természetrajzából következik, hogy hetyke, magára sokat tartó, hogy sportszenvedélyeknek hódol, nagy mértékű fiakker- és pezsgőkultuszt űz és hogy ennélfogva — édes atyja őszinte szomorúságára — sok pénzt költ és önkéntesi évét rendesen valami nagyobbszabású kölcsön konverziójával fejezi be.”

A sárvári múzeum állandó huszárkiállításának részlete (a Nádasdy huszárok tiszti hősi halottjai)

A korabeli sajtót lapozgatva mégis kevés olyan hírt olvasunk, mely ezt a hetykeséget támasztja alá. Ide kívánkozik erőteljes példaként Bauer Ottó, aki a császári és királyi 9. gróf Nádasdy Ferenc huszárezrednél teljesítette egyéves önkéntes idejét, miután leérettségizett a soproni Bencés Gimnáziumban. Önkéntessége után kérte, hogy vegyék tényleges állományba, amit engedélyeztek. Mint hadnagy kezdett el szolgálni a huszárezrednél. Az első világháború egyik nagy ütközetében, az orosz gőzhenger megállításában kulcsszerepet játszó limanovai csatában halt hősi halált 1914. december 11-én.

A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum nemcsak Bauer Ottóról őriz emléket, hanem a Nádasdy-huszárezred számos katonájáról. A múzeumnak 1983-ban adományozta a huszárezred tisztikara egyrészt saját alakulatuk, illetve elődezredeik és társezredeik rájuk bízott hagyatékát. Az emlékek egy része, még ha külső szemlélőnek csupán egy tárgyat jelentenek, mégis azok egyenként személyessé tehetők.

Gróf Somssich Gyula Nádasdy huszárezred hadnagyának étkészlete (kés) a sárvári huszárgyűjteményben

Ebbe a csoportba tartoznak az evőeszközök, melyek névre szólnak. Az egymás mellett sorakozó kiskanalak, nagykanalak, villák és kések nyelén ismert és kevésbé ismert nevek sorakoznak. Egy részük tartalékos tisztként, miután elvégezték az egyéves önkéntes tanfolyamot és sikeres vizsgát tettek. A Wenckheim, a Széchényi, a Nádasdy, a Teleki, a Károlyi család ifjainak neveit olvashatjuk a századelő ranglistáiban.

1900-ban nevezték ki a Nádasdy huszárokhoz a Somogy megyei birtokos család tagját gróf Somssich Gyulát hadnagyként, aki 1906-ig szolgált az ezredben. Emlékét egy kés őrzi. Huszárezredbeli tevékenységéről egyelőre nem tudunk szinte semmit, csupán szolgálati idejét ismerjük. A korabeli sajtó önkéntes szolgálatának egy izgalmas kalandjáról számolt be 1898-ból, mely ráadásul Sárvárhoz közel, Söptén történt.

A gróf társaival lovagolt a vasút mellett, amikor egy vonat közeledett az állomás felé. Közben pedig érkezett a bécsi gyors is. A huszárönkéntes Somssich lova azonban megijedt a gőzmozdony füttyétől és megbokrosodott. Átugrott a leeresztett sorompón. A gróf az ugrásnál kiesett a nyeregből, de a bal lába beakadt a kengyelbe.

Mindenki a legrosszabbra készült, de végül Somssich lába kicsúszott a csizmából. A ló tovább szaladt, a huszár pedig megúszta a balesetet. Az ifjú önkéntes hamarosan sikeres vizsgát tett, majd tartalékos tiszti rangot kapott.

Az önkéntesekről, köztük a huszár önkéntesekről kialakult korabeli vélemények mögött biztos álltak történetek a kalandokat kereső, a mulatást előtérbe helyező huszárokról. Ugyanakkor ez a magatartás nem az önkéntes szolgálat tényéből következett, hanem azt a fiatalság, a megélt jómód egyik megnyilvánulásaként értelmezhetjük. Másrészt a gyorsabb rendfokozati emelkedés magasabb társadalmi rangállásúak esetében nem volt újdonság, az régi gyakorlatot követett. Ebben a kortárs íróknak igazuk volt.

Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Egy megosztással munkánkat is segíted. Köszönjük!

Hírlevél

Ezért is küldünk hírlevelet jelenleg 4636 embernek.

Ha érdekel a huszárok története, életük, harcaik, fegyvereik, akkor érdemes egy kattintással feliratkozni hírlevelünkre.

Iratkozz fel most! »Vissza

Olvasta már?