Huszáros - Egyperces

A soproni m. kir. 3. huszárezred zászlóavatása

Takács Zoltán Bálint
2017.05.23
A Nádasdy huszárezred zászlója, avatása 1927-ben

Az első világháború utáni évtizedben a trianoni békeszerződés szigorú előírásainak megfelelve kellett a magyar honvédséget újjászervezni. A legfeljebb 35 ezer fős hadseregben négy önálló huszárezredet is létrehoztak. A magyar királyi 3. honvéd huszárezred a leghosszabb ideig fennálló császári és királyi 9. számú gróf Nádasdy Ferenc huszárezredet tekintette elődjének. A huszárok egy része tovább szolgált a honvédség kötelékében.

Nemcsak az ezred tagjai, hanem Sopron szintén fontosnak tartotta a Nagy Háború minden frontján küzdő huszárok emlékének ápolását. Az ezred bajtársi köre és asztaltársasága, valamint a város támogatásával 1924. december 11-én avatták fel a Deák téren a Kisfaludy Stróbl Zsigmond által készített emlékművet. A dátum a limanovai csatára utalt, ugyanis éppen tíz évvel korábban a lengyelországi kis település határában állították meg több huszárezred áldozatkészségével az előnyomuló orosz gőzhengert. A véres csata során halt hősi halált a Nádasdy huszárezred parancsnoka, Muhr Ottmár ezredes is. 

A limanovai huszár hősök zászlójának felavatása (NFM-HuT 89.75.4)

Alig telt el három év és a magyar királyi 3. honvéd huszárezred ünnepélyes keretek között megkapta ezredzászlóját. Az átadási ünnepségre természetesen Sopronban került sor 1927. május 22-én, vasárnap. A zászlót Sopron vármegye ajándékozta az ezrednek, 1924 óta hímezték a soproni Orsolya-rendi apácák. Az ünnepség díszvendége Horthy Miklós kormányzó volt.

A kormányzó vonata Budapestről a reggeli órákban érkezett meg. A kíséretet, melyben ott volt Horthy Miklós felesége, Purgly Magdolna is, többek között a megye főispánja, illetve magas rangú tisztviselők fogadták. A kormányzó feleségének a 3. huszárezred parancsnokának, Havassy Jenő ezredesnek a lánya adott át virágcsokrot. A fogadás után négyesfogatokba szálltak, az elsőbe a kormányzó szállt, mellette a hadsereg vezérkari főnöke és egyben főparancsnoka, Janky Kocsárd foglalt helyet. Mögöttük a kormányzónét vitéz Simon Elemér kísérte.

A hintó útközben megállt a Deák téren, ahol Horthy koszorút helyezett el az emlékműnél. Köszönőbeszédet pedig a Nádasdy huszárezred bajtársi körének elnöke, vitéz Buday Péter mondott, aki 1915 májusától a háború végéig harcolt az ezreddel a fronton. A koszorúzás után indultak az ünnepség helyszínére, a soproni vasutas pályára. Hatalmas tömeg gyűlt itt össze. Nemcsak az ezred miatt, mely a város életének fontos része volt, hanem azért is, mert nemcsak zászlószentelésre került sor ezen a napon, hanem 115 Vitézi Rend tagot telkükbe is beiktattak. A telkeket, hasonlóan a zászlóhoz, szintén Sopron vármegye ajánlotta fel. 

Zászlószeg a Nádasdy huszárzed zászlójáról. Felirata: nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója

Az emelvények mellett ideiglenesen díszsátrat emeltek, ahol a kormányzó, a vezető vármegyei tisztviselők, katonai méltóságok és egyéb előkelők foglaltak helyet. Az ünnepség kezdetén Horthy Miklós díszszemlét tartott. Gévay-Wolff Lajos, a vármegye alispánja ezt követően engedélyt kért a kormányzótól a zászló átadására. A zászlótartó vitéz Kovács József, az ezred legidősebb alhadnagya volt. Miután Papp Kálmán esperes plébános tábori mise keretében megáldotta a zászlót, az úgynevezett zászlószögek beverésére került sor. A zászlószögek rézből készített díszek voltak. A babérkoszorúban a magyar koronával díszített címerpajzsba olvashatjuk a neveket. Legfelül Isten dicsőségére! feliratú lapok között Papp Kálmán nevét viselő zászlószeget helyeztek el. Alatta következett külön pajzson a kormányzó, egy másikon pedig a felesége nevét örökítették meg, mint zászlóanyáét. Végül a tisztikar zászlószögei következtek. Ezután a kormányzó felesége felerősítette zászlószalagját, melynek felirata: „Hazádnak rendületlenül – nagybányai Horthy Miklósné.” Őt követte Havassy Jenő ezredes felesége, aki a tiszti hölgyek nevében kötötte fel a szalagot. A zászlószalagok felkötése után a kormányzó rövid beszéd keretében átadta a zászlót az ezred parancsnokának. A beszédről több újságban is olvashatunk, tartalmukban egyeznek, konkrét szövegükben azonban eltérések vannak. Most a Pesti Hírlap tudósítójának írása alapján közöljük a kormányzó szavait:

A Nádasdy huszárezred zászlója a sárvári múzeum Huszár Gyűjteményében (ltsz. NFM - HuT 83.124.1)

„Jóleső megelégedéssel és igaz örömmel tölt el az a nemes áldozatkészség és szeretet, amellyel Sopron vármegye hazafias lakossága e szép zászlót a magyar királyi 3. huszárezrednek fölajánlotta. Sopron vármegye és a Civitas Fidelissima ezzel újabb tanújelét adta annak, hogy lakóinak lelkében lángol a hazaszeretet, a hűség és a becsületes kötelességteljesítés szent érzése, amely a boldogabb jövő záloga s hazánk föltámadásába vetett hitünk alapja. Köszönettel fogadom el a katonai erények szent jelvényét, e zászlót és ezennel átadom a 3. huszárezred parancsnokának.”

A zászlót átvette Havassy Jenő ezredes. Az ünnepség második részében a vitézi telkekbe iktatták be a Rend tagjait. Jelképesen a kormányzó mindenkinek átadott egy rögöt.

A vasutas sportpályáról ünnepi díszmenetben vonultak el a huszárok. A soproni kaszinóban 400 terítékes ebéddel ünnepelték meg a jeles eseményt. Az ünnepség véget ért, de az ezred története tovább folytatódott. A zászló jelképesen összekötötte az évszázados múltra visszatekintő Nádasdy huszárezred egykori, jelenbéli és jövőbeni tagjait.


Ajánló irodalom

Kubinszky Jenő: A „M. kir. Nádasdy Ferenc 3. honvéd huszárezred” Sopronban 1921-1939. In: Soproni Szemle XLIX (1995):3. 215-236.

Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Egy megosztással munkánkat is segíted. Köszönjük!

Kapcsolódik:

Hírlevél

Ezért is küldünk hírlevelet jelenleg 15173 embernek.

Ha érdekel a huszárok története, életük, harcaik, fegyvereik, akkor érdemes egy kattintással feliratkozni hírlevelünkre.

Iratkozz fel most! »Vissza

Olvasta már?